Projektowanie zadań wykonawczych

Projektowanie

Projekty

Przygotowujemy projekty wykonawcze sieci elektrycznych i teletechnicznych, systemów niskoprądowych, przyłączy energetycznych i telekomunikacyjnych.

Projektujemy sieci  LAN/WAN, sieci światłowodowe GPON i NGA.

Projektujemy sieci wzmocnienia sygnału GSM, WiFi oraz radiolinie.

Dokumentacja powykonawcza

Opracowujemy dokumentację techniczną powykonawczą, rysunki warsztatowe, wizualizacje.

Audyty

Przeprowadzamy audyty istniejącej infrastruktury wraz opracowaniem raportów, paszportyzacją i inwentaryzacją sieci.